Underviserne

- mange års ekspertise inden for behandlingsteknikker samlet et sted

Jan Lasota

Jan er oprindeligt uddannet som sportsfysiolog (1991), som er en forskningsbaseret teoretisk uddannelse, men hans interesse er manuel og sportsskadebehandling. Gennem 1990’erne til 2005 var han konstant under uddannelse i manuel- eller sportsmedicin. Hans uddannelse omfatter: Idrætsmedicin ved Odense Universitet. Løbemedicin fra Oslo, Norge. Han gennemførte alle de kurser, der kræves af Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin (DSMM), hvor han til sidst også var faglærer på få seminarer. Jan Lasota arbejder til daglig ved Klinik Lasota i Danmark (Fredericia & København), som er en privat klinik med speciale i sports- og muskuloskeletale skader, rehabilitering og behandling, og er et af landets største af dets art.

Anne Friis Meier

Anne Mette Krüger Friis Meier, har fra 2006-2013 taget uddannelserne til massør, idrætsskadeterapeut, columnaterapeut og RAB akupunktør ved Lasota Terapi Akademi. Efter en længere studie pause, hvor hun har arbejdet med kompetenceudvikling indenfor de erhvervede fag, valgte hun i 2014 at starte på den 4-årige uddannelse til osteopat ved ESO i England, som hun afsluttede i 2018. Hun har siden 2008 været en fast del af underviser staben ved Lasota Terapi Akademi, og har undervist både i Fredericia, København og Ålborg, samt været med til at udvikle anatomi/fysiologi- samt patologiundervisningen til både zoneterapeut- og akupunkturuddannelserne.

Pia Marlina Munch

Pia Marlina Munch er oprindelig uddannet socialpædagog, psykoterapeut og samt har en terapeutisk uddannelse fra Lasota Terapi Akademi. Pia arbejder meget ud fra det hele menneske, og forener krop, psyke og sjæl i hendes terapeutiske virke. Som psykoterapeut modtager hun løbende supervision for, at højne og udvikle egen bevidsthed og viden. Hendes fokus er hele tiden, at udvikle sin evne til at bidrage til klienternes bæredygtige udvikling, så den optimale glæde, tillid og sindsro opnås hos den enkelte klient. Hun arbejder med at drage omsorg for det hele menneske, som er kroppens og følelserne sprog, tankerne, samt det energetiske felt i hver enkelt session. Dette for, på den måde at facilitere balance i psyken. Pia er i gang med optræning i Metatronia Therapy®.

Anders Steensen

Siden år 2000 har Anders beskæftiget sig med træning på højt plan og har senere lagt behandlingsdelen ovenpå. Anders har en baggrund fra Forsvaret, hvor han igennem 5 år var ansat på Center for Militær Fysisk Træning (CMT). Her var Anders ansat som sagsbehandler og lærer. Udover at undervise og træne kommende fysiske trænere, jægersoldater og udsendte soldater, var Anders en af pionerende bag udviklingen af APPen “Træn med forsvaret”, samt den træning og de test Forsvaret anvender i dag. Sideløbende med Anders’s tid i Forsvaret uddannede han sig til diplomtræner ved Dansk Idrætsforbund og senere som elitetræner ved Idrættens Træner Akademi under Dansk Idrætsforbund og Team Danmark.