Pensum

 1. 1
  • Hvad er ADN?

  • Kompendium til ADN

 2. 2
  • Dynamisk Neutral

 3. 3
  • Pain gate kontrol

 4. 4
  • PRT

 5. 5
  • Postural

 6. 6
  • PRT 2

 7. 7
  • Trigger-punkter

 8. 8
  • Fremgangsmåde

 9. 9
  • Fremgangsmåde (del 2)

 10. 10
  • Pectoralis Major

 11. 11
  • Trapezius

 12. 12
  • Levator Scapula

 13. 13
  • Sernocleido-mastoideus

 14. 14
  • Sacro-spinalis

 15. 15
  • M. Quadratus Lumborum

 16. 16
  • Piriformis

 17. 17
  • Iliopsoas

 18. 18
  • Tensor Fascia Latae

 19. 19
  • Quadriceps

 20. 20
  • Adduktor Longus

 21. 21
  • Hamstrings

 22. 22
  • Triceps Suare

 23. 23
  • Flexor Carpi

 24. 24
  • Extensor Carpi

 25. 25
  • Afsluttende prøve i ADN

Advanced Dry Needling online kursus

Kurset er for uddannede akupunktører, og kan bruges som RAB point til efteruddannelse. Advanced Dry Needling, er en blanding af den osteopatiske opfindelse, Positional Release Technique og kinesisk akupunktur ud fra TCM perspektiv. Teknikken, som blev udviklet af Jan Lasota, er dels opstået gennem lang tids research, erfaring som underviser i traditionel kinesisk medicin, og den viden han har tilegnet sig som idrætsfysiolog og osteopat. For år tilbage var Jan Lasota, bl.a. hovedtaler til den danske kongres i akupunktur ved Danske Akupunktører, i netop udviklingen og brugen af Advanced Dry Needling.

Kurset er udelukkende for uddannede akupunktører, der ønsker at tilegne sig nogle andre, eller nye redskaber til behandling af bevægeapparatsproblemer eller smerter i bevægeapparatet. Advanced Dry Needling går ud på at ramme “center-point” for smerte, og herefter positionere patienten i nogle positioner, der ikke fremkalder smerte, mens der nåles. Herefter vil receptorerne i collagenvævet relaxere og fjerne smerter i led, kapsel, sener og muskler. Denne smertefrie tilstand kan holdes, såfremt der ikke er en skade, der trigger nye smerter, hvilket sjældent ses ved kroniske smerter. På dette online kursus vil du få kendskab til triggerpunkter, om posturale og fasiske muskler, pain gate teorien, om hvad problemet er omkring muskulære spændinger. Der vil også blive vist mange forskellige recepter, altså terapi forslag til de mest almindelige muskulære problemer. Her vil blive vist terapi for tennisalbue, nakkesmerter, lændesmerter, piriformis syndrom, osv. Med i kurset er der et kursushæfte som slaviske følger hele videoundervisningen. Kurset afsluttes med en kort simpel multible choice opgave, som bevidner, at du har gennemgået kurset. Herefter vil du automatisk få tilsendt et diplom. Selve kurset tæller 7 RAB point. Underviseren på dette kursus er Jan Lasota. Vi vil gerne ønske dig held og lykke i dit kursus og håber du får stor gavn af dit Advanced Dry Needling online kursus. Lasota Online Akademi